Objavljen Javni poziv za predlaganje potreba u gradu Vukovaru

Upravni odjel za društvene djelatnosti objavio je danas na svojim web stranicama Javni poziv za predlaganje potreba u gradu Vukovaru.

poziv_za_predlaganje_programa_javnih_potreba_u_sportu_za_2011

2011_UPITNIK-sport